Govor prof. dr. Dušana Nećaka, zgodovinarja, Ljubljana, 27. januar 2013