Poročilo o delu Skupnosti internirancev Dachau v letu 2008

(predstavljeno na skupščini SID, oktober 2008)
 
Od oktobra 2007 do oktobra 2008 (obdobje med rednima letnima skupščinama Skupnosti) smo v SID izdali dve številki Dachauskega poročevalca (december, junij).
 
Andrej Ule (predsednik) in Anže Šinkovec sta se 3. maja kot delegata Skupnosti udeležila rednega zasedanja Mednarodnega Dachauskega komiteja v Münchnu in 4. maja žalne svečanosti ob obletnici osvoboditve taborišča, kjer sta položila tudi venec.
 
Dr. Andrej Ule in dr. Mirjana Ule sta sodelovala na drugem srečanju mednarodnega simpozija članov »druge generacije« nekdanjih taboriščnikov Dachaua »Transnacionalne kulture spomina«, ki je bila od 6.-8. junija v Herrschingu in Dachauu, kjer sta predstavila tudi svoja prispevka, ki bosta objavljena v zborniku simpozija.  Dr. Mirjana Ule je predstavila svoje doživljanje očetove Dachauske »zgodbe« in učinkovanje te zgodbe na njeno odraščanje, dr. Andrej Ule pa krajši oris »Dachauskih procesov« v Sloveniji in posledice teh procesov na odrivanje spominjanja na Dachau in druga taborišča v Sloveniji v času po drugi svetovni vojni.
 
Ob priliki odhoda Spominskega kompleksa v nekdanjem taborišču Dachau dr. Barbare Distel smo ji poslali tudi posebno zahvalo za njeno dolgoletno uspešno delo in dobro sodelovanje z nami.
 
Tone Gortnar je pregledal, »poslovenil« in dopolnil seznam slovenskih taboriščnikov Dachaua, ki so tam preminuli. Ta seznam smo dobili iz Spominskega centra, kjer pripravljajo objavo vseh v taborišču preminulih taboriščnikov in postavitev spomenika zanje. Ob tem se je izkazalo, da je v Sloveniji težko, pogosto nemogoče priti do potrebnih podatkov, tako da žal za mnoge taboriščnike ni podatkov ali so močno nepopolni.
 
Predsednik in člani IO društva so se udeleževali tudi proslav in srečanj nekdanjih taboriščnic in taboriščnikov.
 
Andrej Ule